ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บ้านสวนรีสอร์ท โรงแรม ที่พัก กลางธรรมชาติ
โรงแรม ที่พัก กลางธรรมชาติ ร่มรื่น บรรยากาศ ท่ามกลางป่า พร้อมด้วยลำธารเล็กๆ บรรยากาศดีเหมือนท่านมาเที่ยวเชียงใหม่ ที่ไม่ไกล กรุงเทพ จุดหลัก ของที่นี่คือ เราจะเน้น ธรรมชาติ และ ความสะอาด เป็นสำคัญ ที่นี่อากาศดี เย็นสบายตลอดทั้งปี ร่มรื่น ไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ ที่สดชื่น จะทำให้ ท่านรู้สึก สดชื่น บริการที่ประชุมสัมมนา ทั้งในร่ม และ กลางแจ้ง ท่ามกลางธรรมชาติ ในบริเวรโรงแรม
W3Schools